Copyright

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Munkaerő Megtartó oldal a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint az azokon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a www.munkaeroprogramokkal.hu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a www.munkaeroprogramokkal.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A regisztrációk, a Weboldal használata egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Weboldalon  szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a www.munkaeroprogramokkal.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A www.munkaeroprogramokkal.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.munkaeroprogramokkal.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a www.munkaeroprogramokkal.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a www.munkaeroprogramokkal.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a www.munkaeroprogramokkal.hu külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a www.munkaeroprogramokkal.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a www.munkaeroprogramokkal.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a www.munkaeroprogramokkal.hu a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és különdíj fizetése nélkül felhasználhatja.

Kelt: Munkaerő-Megtartó Pénzügyi Program I 2020.10.15.


Munkaerő Megtartó Pénzügyi Programok CégvezetőknekA Trilógiában is elhangzik, Tiszta Szívvel Ajánlom a Munkaerő Megtartó Pénzügyi Program Munkatársait és Szolgáltatásaikat! Szentgróti Attila

Copyright © 2020